Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

adres: 24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 4
tel. +48 81 887 96 01-04, +48 81 886 48 61 (fax)
e-mail: domchemika@domchemika.pl
www.domchemika.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Zbigniew Śliwiński
od grudnia 2017 r. budynek w trakcie przebudowy