Teatrakcja

adres: 51-319 Wrocław, ul. Sycowska 30
tel. +48 601 247 613
e-mail: kontakt@teatrakcja.com, skoag@wp.pl
www.teatrakcja.com

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa założona w 2008 roku.
kierownik: Agata Skowrońska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: