Teatr w Blokowisku

adres: 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 11
tel. +48 58 557 42 47
e-mail: marek.brand@plama.art.pl, plama@gak.gda.pl
www.plama.art.pl
c/o Plama – Gdański Archipelag Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 30 czerwca 2008 roku.
koordynator artystyczny: Marek Brand

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: