Scena Piętro Wyżej – Piwnica na Wójtowskiej

adres: 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 11
tel. +48 22 635 46 47, +48 22 635 77 83 (fax)
e-mail: mbartkowicz@sdk.pl
www.scenapw.sdk.pl, www.piwnicanawojtowskiej.sdk.pl/
c/o Staromiejski Dom Kultury

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Marek Bartkowicz
Scena Piętro Wyżej na ok. 70 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie