Fundacja „HI ART!”

adres: 02-796 Warszawa, ul. Dembego 9 lok. 24
tel. +48 608 301 374
e-mail:
www.czaplakatarzyna.pl/fundacjahiart

czytania, wykłady, itp:

dyrekcja: Katarzyna Czapla, Piotr Tołoczko