Maybe Theatre Company

adres: 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. +48 531 644 602, +48 58 523 25 13
e-mail: prezes@mtc.gda.pl, sekretarz@mtc.gda.pl, angtzw@univ.gda.pl
www.mtc.gda.pl
c/o Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

status organizacyjny: stowarzyszenie
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr powstał w 1992 roku.
kierownik artystyczny: Tadeusz Z. Wolański

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: