Centrum Kultury – Teatr Sztuk

adres: 43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 2
tel. +48 32 616 28 79, +48 32 616 28 79 (fax)
e-mail: info@teatrsztukwjaworznie.pl
www.teatrsztukwjaworznie.pl

czytania, wykłady, itp:
Spotkania Teatralne

dyrektor: Ewa Sałużanka