Teatr Zapadnia

adres: 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
tel. +48 77 454 27 14, +48 510 048 256
e-mail: mdk@mdk.opole.pl
www.mdk.opole.pl
c/o Młodzieżowy Dom Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 1997 roku.

kierowniczka: Agnieszka Włoch

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: