Białołęcki Festiwal Komediowy Zabafka

adres: 03-188 Warszawa, ul. van Gogha 1
tel. +48 22 614 66 56
e-mail: sekretariat@bok.waw.pl
www.bok.waw.pl

organizatorzy: Białołęcki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych
festiwal nie odbył się w sezonie 2016/17