Miejski Ośrodek Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

Sala Teatralna w spichlerzu Miejskiego Ośrodka Kultury, do 50 miejsc, 50 m2; Amfiteatr im. Czesława Niemena, profesjonalna, zadaszona scena, 1300 miejsc siedzących i kompleks podziemnych pomieszczeń (sala pod amfiteatrem)