Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowo-koncertowa na 280 miejsc, scena o wymiarach 8 m x 8 m, garderoby, ekran, nagłośnienie, oświetlenie