„Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”

adres: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 pok. 343
tel. +48 61 646 44 75
e-mail: zrudzinski@csdpoznan.pl, sekretariat@csdpoznan.pl
www.nowesztuki.pl, www.csdpoznan.pl

redaktor naczelny: Zbigniew Rudziński
wydawca: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu