Miejski Ośrodek Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowa na 261 miejsc + dostawki, scena o wymiarach 4,5 m x 9 m x 4,2 m z podestem 70 cm, proscenium, nagłośnienie, oświetlenie; sala kameralna na 30–50 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie, scena, fortepian, projektor multimedialny