Miejski Dom Kultury

adres: 12-100 Szczytno, ul. Polska 12
tel. /fax +48 89 676 09 00
e-mail: sekretariat@mdk.szczytno.pl
www.mdk.szczytno.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Andrzej Materna
sala widowiskowa na 317 miejsc, scena, 2 garderoby z łazienkami, oświetlenie, nagłośnienie