Sokólski Ośrodek Kultury

adres: 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1
tel. +48 85 711 24 35
e-mail: poczta@sok.org.pl
www.sok.org.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Zbigniew Dębko
sala Kina „Sokół” na 171 miejsc, scena, oświetlenie, nagłośnienie