Knyszyński Ośrodek Kultury

adres: 19-120 Knyszyn, Rynek 39
tel. +48 85 727 99 97
e-mail: kok@knyszyn.pl
www.kok.knyszyn.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jadwiga Konopko
sala widowiskowa na 200 miejsc, oświetlenie