Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

adres: 16-061 Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1
tel. +48 85 719 60 56
e-mail: ok.juchno@wp.pl
www.okjuchnowiec.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Krzysztof Sokólski
sala na 100 miejsc, nagłośnienie, scena o wymiarach 6 m x 8 m