Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

adres: 47-330 Zdzieszowice, ul. Powstańców Śląskich 7
tel. /fax +48 77 484 23 92, +48 668 237 198
e-mail: mgoksir@zdzieszowice.pl, mgoksir.sekretariat@zdzieszowice.pl
www.mgoksirzdzieszowice.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Edward Szymainda
sala widowiskowo-kinowa na 367 miejsc (192 na parterze, 185 na balkonie), scena o wymiarach 10 m x 12 m, regulowane oświetlenie, nagłośnienie, orkiestron, garderoby