Centrum Kulturalne w Przemyślu

adres: Przemyśl,
tel.
e-mail:
www:

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

dyrektor: Janusz Czarski
sala kinowo-widowiskowa na 310 miejsc + 14 miejsc na balkonie, scena o wymiarach 8,75 m x 11,75 m, ekran, oświetlenie, nagłośnienie, 2 garderoby, przystosowana dla osób niepełnosprawnych; Klub „Piwnice” na 100 miejsc, o powierzchni 365 m²