Miejski Ośrodek Kultury

adres: 39-200 Dębica, ul. Sportowa 28
tel. +48 14 680 93 60, +48 690 064 065
e-mail: mok@mokdebica.pl
www.mokdebica.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jan Borek
Dom Kultury i Kino „Kosmos”
ul. Lisa 3
tel. +48 14 696 91 40
e-mail: dkik.kosmos@mokdebica.pl
sala widowiskowa na 369 miejsc, nagłośnienie, ekran, oświetlenie

Dom Kultury „Mors”
ul. Sportowa 28
tel./fax +48 14 680 93 60
e-mail: dk.mors@mokdebica.pl
sala widowiskowa, 856 miejsc, kurtyna, nagłośnienie, oświetlenie

Dom Kultury „Śnieżka”
ul. Bojanowskiego 18
tel./fax +48 14 670 31 67
e-mail: dk.sniezka@mokdebica.pl
sala na 178 miejsc, kurtyna, scena, oświetlenie, nagłośnienie