Międzyrzecki Ośrodek Kultury

adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 30
tel. +48 95 741 18 02, +48 95 742 83 52 (fax), +48 603 186 660
e-mail: sektetariat@mokmiedzyrzecz.pl
www.mokmiedzyrzecz.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Ewelina Izydorczyk-Lewy
sala kinowo-widowiskowa na 368 miejsc, oświetlenie, nagłośnienie; kameralna sala kinowa do 50 miejsc