Gminny Ośrodek Kultury

adres: 98-410 Czastary, ul. Wolności 36
tel. +48 62 784 31 70
e-mail: gok@czastary.pl
www.czastary.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Aleksandra Ostrychasz
sala do 200 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie