Wołowski Ośrodek Kultury

adres: 56-100 Wołów, ul. gen. Sikorskiego 6
tel. +48 71 389 26 43, +48 71 389 14 42 (fax)
e-mail: wok@wok-wolow.pl, sekretariat@wok-wolow.pl
www.wok-wolow.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Rafał Zając
sala widowiskowa na ok. 200 miejsc, oświetlenie, nagłośnienie, 2 garderoby