Miejski Dom Kultury

adres: 58-160 Świebodzice, ul. Wolności 13
tel. +48 74 666 51 53, +48 74 666 95 78
e-mail: dyrektor@mdk.swiebodzice.pl
www.mdk.swiebodzice.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Agnieszka Gielata
sala do 100 miejsc, krzesła ustawiane