Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury

adres: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18
tel. /fax +48 74 814 32 42, +48 74 814 32 05
e-mail: cetik@stronie.pl
www.cetik.stronie.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jakub Chilicki
sala widowiskowa, oświetlenie, nagłośnienie, mobilna widownia na około 200 miejsc