Ośrodek Kultury

adres: 55-200 Oława, ul. 11 Listopada 27
tel. +48 71 313 28 29, +48 71 313 33 65 (fax)
e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl, ep@kultura.olawa.pl
www.kultura.olawa.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Anna Ślipko
sala widowiskowa Ośrodka Kultury (ul. 11 Listopada 27) na 178 miejsc, scena o wymiarach 8 m x 5 m, nagłośnienie, oświetlenie, 2 garderoby, ekran; sala widowiskowo-kinowa (ul. Młyńska) na 345 miejsc, scena, nagłośnienie, oświetlenie, 3 garderoby