Centrum Kultury

adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Kościuszki 4
tel. +48 75 307 04 98, +48 75 744 28 75
e-mail: mdk_kg@poczta.onet.pl
www.domkultury-kg.org.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Marek Dańczak
sala widowiskowa na 220 miejsc, scena o wymiarach 4 m x 5 m x 3,5 m, nagłośnienie, oświetlenie