Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

adres: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
tel. +48 71 319 52 52
e-mail: dok@brzegdolny.pl
www.dok.brzegdolny.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Danuta Chłód
sala kinowo-widowiskowa na 232 miejsca na widowni i 67 na balkonie, 3 garderoby, scena o wymiarach 11 m x 5,2 m x 9 m, oświetlenie, nagłośnienie; sala widowiskowa wyposażona w standardową aparaturę elektryczno-akustyczną, jest jednocześnie salą kina posiadającego aparaturę Dolby Stereo, oświetlenie i nagłośnienie