Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowa ACK na 400 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie, garderoby