Stowarzyszenie Praktyków Kultury

adres: 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 12/24
tel. +48 693 432 745
e-mail: kontakt@praktycy.org
www.praktycy.org

czytania, wykłady, itp:

prezes: Magdalena Rogowska