Fundacja „Terpsychora”

adres: 02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 9/38
tel. +48 791 526 149
e-mail: info@terpsychora.edu.pl
www.terpsychora.edu.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Joanna Brych