Stowarzyszenie Teatralne „Tespis”

adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 11 lok. 423
tel. +48 509 916 531
e-mail: redakcja@teatry.art.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

prezes: Ryszard Klimczak