Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego

adres: 59-200 Legnica, ul. Chojnowska 2
tel. +48 76 723 37 00
e-mail: lck@lck.art.pl
www.lck.art.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Grzegorz Szczepaniak
dwie sale widowiskowe każda o powierzchni 360 m² wyposażone w sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy z mobilną sceną oraz widownią dostosowaną do potrzeb wydarzenia