Fundacja Art-Eriae

adres: 90-261 Łódź, ul. Jaracza 19
tel. +48 42 630 60 25, +48 42 255 57 68 (fax), +48 601 232 003
e-mail: fundacja@arteriae.pl
www.arteriae.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Renata Kociuba