Bałucki Ośrodek Kultury

adres: 91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 166
tel. +48 42 651 50 30, +48 42 651 52 09, +48 42 651 52 10
e-mail: sekretariat@bok.lodz.pl
www.bok.lodz.pl

czytania, wykłady, itp:
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”

dyrektor: Dobrosław Bilski
zastępca dyrektora: Mateusz Sidor