Polskie Towarzystwo Szekspirowskie

adres: 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, lok. 113
tel. +48 58 523 24 81, +48 58 523 25 13 (fax)
e-mail: szekspir@univ.gda.pl
www:
c/o Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

czytania, wykłady, itp:

prezes: Olga Kubińska