Centrum Artystyczno-Edukacyjne „ProScenion”

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12
tel. +48 601 939 672
e-mail: proscenion@gmail.com
www:
c/o Centrum Sztuki KONTRAST

czytania, wykłady, itp:

kierownictwo: Rafał Sawicki, Katarzyna Zielonka