Tykociński Teatr Amatorski

adres: 61-080 Tykocin, ul. Kozia 2
tel. +48 85 718 16 26, +48 85 718 16 13, +48 509 885 181
e-mail: janusk@bsk.wectranet.pl
www:

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr reaktywowany w 1985 roku – przejął tradycje dwóch teatrów amatorskich: polskiego, działającego od stycznia 1914 do II wojny światowej, i żydowskiego powstałego w 1919 roku i działającego do połowy lat 20. XX wieku.
dyrektor: Janusz Kozłowski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: