Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego

adres: 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 2
tel. +48 41 365 51 00, +48 41 361 83 81 (fax)
e-mail: impresariat@wdk-kielce.pl, wdk@wdk-kielce.pl
www.wdk-kielce.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jarosław Machnicki
sala widowiskowo-kinowa na 500 miejsc, scena 14 m x 7 m, półkoliste proscenium, podstawowe nagłośnienie i oświetlenie, 2 garderoby