Impresariat Artystyczny „KONCERT”

adres: 40-645 Katowice, ul. Radockiego 220/16
tel. +48 603 877 135
e-mail: zdzislaw.marcinkowski@interia.pl
www:

czytania, wykłady, itp:

właściciel: Zdzisław Marcinkowski