Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź

adres: 60-855 Poznań, ul. Petera Mansfelda 4
tel. +48 511 901 162 (sekr.)
e-mail: info@szkolabaletowa.poznan.pl, ania@szkolabaletowa.poznan.pl
www.szkolabaletowa.poznan.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca, Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź, Szkoła Artystyczno-Akrobatyczna
Szkoła rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym 1994/1995.
dyrektor: Anna Niedźwiedź

zastępca dyrektora ds. administracyjnych: Anna Namyślak
nauczyciele: Viktor Davydiuk, Dobrochna Figuła, Angelika Kaczmarek, Gabriel Kaczmarek, Magda Kossakowska, Sandra Napierała, Agata Pospiech, Anna Süli, Wiera Szymańska, Lidia Zwolińska, Dominika Żołądkowska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: