Niepubliczne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Qurtyna”

adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2A
tel. +48 81 307 00 84
e-mail: sekretariat@qurtyna.eu
www.qurtyna.eu

liczba scen:
c/o Teatr Muzyczny

czytania, wykłady, itp:

kierunek: aktor scen muzycznych, specjalność wokalno-aktorska
Szkoła działa od lipca 2011 roku.
dyrektor: dr Anna Rogowska-Mrówczyńska
kadra: Anna Adamczyk, Tomasz Bielawiec, Wojciech Kaproń, Witold Kopeć, Ewa Kowieska, Dorota Laskowiecka, Jarosław Tomica

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: