Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich

adres: 22-100 Chełm, pl. Tysiąclecia 1
tel. +48 82 563 00 81 wew. 308, +48 609 379 327
e-mail: tzch@chdk.chelm.pl
www.chdk.chelm.pl

organizator: Chełmski Dom Kultury – Teatr Ziemi Chełmskiej
edycja IV
18–20 listopada 2016
program: Weekend z R. Teatr Ziemi Chełmskiej; Deżawi Teatr OKO, Ruda-Huta; Circus Paradise Teatr Przedmieście, Rzeszów; Zły Scena Prapremier InVitro, Lublin; warsztaty z improwizacji teatralnej