Hajnowski Dom Kultury

adres: 17-200 Hajnówka, ul. Sołoniewicz 4
tel. +48 85 682 32 03, +48 85 682 32 01 (fax), +48 85 682 48 08
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
www.hdk.hajnowka.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Rościsław Kuncewicz
sala widowiskowa na 340 miejsc; sala kameralna na 60 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie