Teatr Tańca Fleks Step

adres: 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47
tel. /fax +48 61 652 60 30, +48 61 415 58 51
e-mail: sekretariat@gok-sokol.pl
www.gok-sokol.pl
c/o Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”

status organizacyjny: dział gminnej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od września 2007 roku.
opiekun, choreograf: Ewa Sobiak

Wyjazdy krajowe:

Karmen

Data: Październik 2016
Miejce: V Festiwal_Resort Stara Gazownia
Miasto: Poznań

Wyjazdy zagraniczne: