Teatr Improwizacji wymyWammy

adres: 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12/14
tel. +48 519 346 586, +48 606 262 607
e-mail: wymywammy@mck-bydgoszcz.pl
www.mck-bydgoszcz.pl
c/o Miejskie Centrum Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr powstał w 2012 roku.

kierownik artystyczny: Katarzyna Chmara-Collins
zespół: Katarzyna Chmara, Alicja Dobrowolna, Katarzyna Karwowska, Małgorzata Musialik, Jagoda Ptaszyńska, Agnieszka Szałkowska

Meandry losu

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Trójkąt bermudzki

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

wymyBaja

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Trójkąt bermudzki

Data: Październik 2016
Miejce: III Międzynarodowy Festiwal Teatrów Impro IMPRODROM
Miasto: Bydgoszcz

Wyjazdy zagraniczne: