Międzynarodowy Festiwal Teatrów Uniwersyteckich w Języku Francuskim

adres: 61-523 Poznań, ul. Prądzyńskiego 47/12
tel. +48 661 368 015, +48 732 835 032
e-mail: festival.drameducation@gmail.com
www.drameducation.eu

organizator: Drameducation – Kultura i Edukacja Teatralna i Językowa
dyrektor: Jan Nowak
edycja III
25–29 kwietnia 2016

program: Historia człowieka Teatr Atelier, Mińsk (Białoruś); Miłość i smutki Teatr Féerie, Dniepropietrowsk (Ukraina); Czekając na ptasią grypę Teatr L'hommeLETTE révoltéE, Kijów (Ukraina); Współczesna dramaturgia krajów afrykańskich – spotkanie/konferencja; Potwór Teatr Le souffle Est Tirana (Albania); Z pamięci żołądka Teatr Pourquoi Pas, Charków (Ukraina); Współczesna dramaturgia szwajcarska – spotkanie/konferencja; Współczesna dramaturgia francuska – spotkanie/konferencja; Medalion Teatr Alliance, Odessa (Ukraina); Gdyby Brel był kobietą – koncert Iris Munos; Współczesna dramaturgia belgijska – spotkanie/konferencja; Ludzkość Teatr La voix Humanie, Erewan (Armenia); prezentacja spektakli teatrów licealnych; Sztuki teatralne dla młodzieży – spotkanie/konferencja