Goleniowski Dom Kultury

adres: 72-100 Goleniów, ul. Słowackiego 1
tel. /fax +48 91 418 26 88
e-mail: gdk@goleniow.pl
www.gdk.goleniow.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Aleksandra Holz
sala widowiskowa na 273 miejsca, 2 garderoby, kurtyna, oświetlenie, nagłośnienie