Nadbałtyckie Centrum Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

Sala Mieszczańska w Ratuszu Staromiejskim na 200 miejsc, scena montowana, fortepian