Klub Żak

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

Kino Studyjne Żak na 148 miejsc; duża sala koncertowo-teatralna nazywaną Suwnicową na 200 miejsc, scena o wymiarach 9,5 m x 9,5 m, oświetlenie, nagłośnienie